فروش اقساطی گروه بهمن
مزدا ۲ در سال 1996 توسط شرکت مزدای ژاپن طراحی و عرضه شد.این خودرو تقریبا در تمام جهان به فروش می رسد.شما تنها  با پرداخت درصدی از قیمت ماشین به نرخ روز و قسط بندی نیاز خود را در تهیه این خودرو &n...
فروش اقساطی گروه بهمن
مزدا ۳ خودرویی می باشد که توسط شرکت بهمن مونتاژ می شود.تولید این خودرو در ایران از سال ۱۳۸۳ آغاز گردید اما متاسفانه به دلیل تحریم ها در سال ۱۳۹۴ متوقف شد.اگر شما از دوست داران  مزدا ۳ هستید و مای...